Οικονομία: Βελτιώνεται αλλά για ποιους;

Γράφει ο Νίκος Βούστρος

Το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, το 99% των οποίων είναι μικρές ή αυτοαπασχολούμενοι είναι γνωστό.

Όμως, παίρνει πραγματικά άλλη διάσταση όταν βλέπεις αντικειμενικά δεδομένα τα οποία δεν είναι εύκολα ορατά, όπως π.χ. ότι το 80% των μηχανικών αυτής της χώρας -σύμφωνα με δήλωση του προέδρου του ΤΕΕ- έχει ληξιπρόθεσμα χρέη στα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί σύντομα….

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η οικονομία δεν βρίσκεται πια σε κρίση, ότι έχει επέλθει παρατεταμένη σταθεροποίηση η οποία βελτιώνεται μέρα με τη μέρα: Το ΑΕΠ αυξάνει, η ανεργία μειώνεται, οι καταθέσεις επιστρέφουν στις τράπεζες, κλπ.

Το μεγάλο ζητούμενο όμως είναι να απελευθερωθεί το παραγωγικό κύτταρο της οικονομίας, η μικρή επιχείρηση, από όλα τα βάρη του παρελθόντος, ακόμα και αν αυτό απαιτεί γενναίες αποφάσεις.

Μόνο έτσι θα περάσουμε στη σφαίρα της αληθινής βελτίωσης της κατάστασης πράγμα που θα ανατροφοδοτήσει επιπλέον την οικονομία, με απτά αποτελέσματα για όλους: Επιχειρήσεις, πολίτες, κρατικά ταμεία…

Τα απαιτούμενα μέτρα είναι γνωστά: Ρυθμίσεις με γενναίους όρους σε ασφαλιστικά και φορολογικά, θεραπεία των ληστρικών χρεώσεων του παρελθόντος, πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα για κάθε ελληνική επιχείρηση είτε από τις εγκατεστημένες τράπεζες, είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, εκμετάλλευση στο έπακρο κάθε διαθέσιμου από την Ευρώπη κονδυλίου, αυστηροποίηση του πλαισίου των επιχορηγήσεων – επιδοτήσεων, σοβαρή κλαδική και τομεακή οικονομική πολιτική και επένδυση στην τεχνολογία, την παροχή υπηρεσιών και τον ποιοτικό τουρισμό.

Διαφορετικά, θα βιώνουμε την ευημερία των αριθμών με δυστυχία των ανθρώπων και θα είμαστε πάντα ευάλωτοι στις διακυμάνσεις των οικονομικών φαινομένων αλλά και σύντομα πιθανά σε νέες οικονομικές και όχι μόνο περιπέτειες…

Ν.Β.