“Φίλος μεν Πλάτων, φιλτάτη δ’ αλήθεια”

Γράφει ο Νίκος Βούστρος « Μείωση στο εισόδημα κατά 26% και στην αξία της περιουσίας τους κατά 37,5%, υπέστησαν τα ελληνικά νοικοκυριά στο διάστημα από το 2009 – 2014. Η μείωση της αξίας της ακίνητης περιουσίας διαμορφώθηκε στο 37%, των καταθέσεων στο 48,5% και των περιουσιακών στοιχείων κατά 56,9%. Η “φτωχοποίηση” των νοικοκυριών αποτυπώθηκε ακόμη …

“Φίλος μεν Πλάτων, φιλτάτη δ’ αλήθεια” Read More »