Γιατί επιδεινώνεται ο λόγος «Χρέος / Α.Ε.Π.»;

Γράφει ο Νίκος Βούστρος

Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο δουλειάς των οικονομολόγων που ασχολούνται με τα δημόσια οικονομικά, είναι οι διάφοροι “δείκτες”. Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς είναι ο δείκτης «Λόγος Χρέους / Α.Ε.Π.», ο οποίος δείχνει ουσιαστικά πόσο τοις εκατό του Α.Ε.Π. (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) μιας χώρας είναι το κρατικό χρέος της.

Ο δείκτης είναι πολύ χρήσιμος όχι μόνο για τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών χωρών, αλλά κυρίως για την εκτίμηση των τάσεων της διαχρονικής εξέλιξης της δυναμικής του χρέους μιας χώρας.

Τι γίνεται στην Ελληνική Οικονομία μετά από 8 χρόνια μνημόνια;

Δυστυχώς, οι πληροφορίες που μας παρέχει ο δείκτης δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, τουλάχιστον ως προς την εξέλιξη του χρέους της χώρας μας:

Για το 2017, ο λόγος χρέους προς Α.Ε.Π. για την Ελλάδα ανέρχεται στο ποσοστό του 191,1% (στοιχεία Ελληνικής Στατιστικής Αρχής), ενώ το 2010 για παράδειγμα (έτος επιβολής του πρώτου μνημονίου) έφτανε το 129%.

Παρακάτω, εικονίζεται σε διαδραστικό γράφημα δεδομένων όλη η εξέλιξη του Ελληνικού ΑΕΠ αλλά και του λόγου Χρέος / Α.Ε.Π. από το 2009 μέχρι σήμερα.

[διαδραστικό γράφημα, κάθε κορυφή παρέχει σχετικές πληροφορίες: χρέος σε δισ. €, λόγος Χρέους / ΑΕΠ σε ποσοστό(%)]

Όπως φαίνεται ξεκάθαρα στις εξελίξεις των δύο μετρούμενων μεγεθών, από το 2011 και μετά η ραγδαία επιδείνωση (απομείωση) του παραγόμενου πλούτου στη χώρα είναι αυτή που επιδεινώνει το λόγο Χρέος / Α.Ε.Π..

Οι σημαντικές τάσεις που προκύπτουν από την ανάλυση είναι:

  1. Η ραγδαία επιδείνωση του λόγου «Χρέος / Α.Ε.Π.» στο διάστημα 2011 – 2013, πράγμα που αποδεικνύει και την παταγώδη αποτυχία των οικονομικών πολιτικών της περιόδου εκείνης και
  2. Η σταθεροποίηση μεν του λόγου «Χρέος / Α.Ε.Π.» στο διάστημα 2013 – 2017, αλλά σε πολύ υψηλά ωστόσο επίπεδα και πάντα με ανοδική τάση, έστω και χαμηλή

Από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται ότι είναι μεγάλη ανάγκη να περάσει το συντομότερο η ελληνική οικονομία σε φάση γρήγορης αύξησης του Α.Ε.Π., με την εφαρμογή κατάλληλων οικονομικών πολιτικών, διότι αν δεν συμβεί αυτό, γρήγορα θα αντιμετωπίσει και πάλι το φάσμα του «υπερβολικού και μη εξυπηρετήσιμου χρέους», ακριβώς όπως συνέβη το 2010…

Ν.Β.

πηγές δεδομένων:
– Τα δεδομένα για το «λόγο χρέους / Α.Ε.Π.» προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OECD), εδώ: https://data.oecd.org/gga/general-government-debt.htm#indicator-chart
– Τα στοιχεία για το Ελληνικό Α.Ε.Π. προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, εδώ: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL15/-
– Απομόνωση δεδομένων, επεξεργασία, σύνθεση βάσεων, οπτικοποίηση: Νίκος Βούστρος για το epirusnews.eu