«Έκρηξη» ίδρυσης επιχειρήσεων το 2018 – Διατηρείται το θετικό ισοζύγιο – Έρευνα Epirus News

Έρευνα Epirus News

Μια σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε κατά το έτος 2018 στις ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων σε πανελλαδική κλίμακα, ενώ περιορίστηκαν σημαντικά τα «λουκέτα» σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι συστάσεις νέων επιχειρήσεων το 2018 έφτασαν σε πανελλαδική κλίμακα τις 32.379, ενώ αντίθετα, οι διαγραφές επιχειρήσεων ήταν μόλις 18.632.

Για σύγκριση, το 2017 είχαν ιδρυθεί 30.077 επιχειρήσεις όλων των ειδών, ενώ το ίδιο διάστημα διαγράφηκαν 24.046 επιχειρήσεις.

Βλέπουμε ότι από το 2017 στο 2018 αυξήθηκαν αρκετά οι ιδρύσεις, και μειώθηκαν σημαντικά οι διαγραφές επιχειρήσεων: 2.302 ιδρύσεις περισσότερες και 5.414 διαγραφές λιγότερες, αντίστοιχα!

Η διαφορά με το 2016 είναι παραπάνω από προφανής, καθώς τότε οι επιχειρήσεις που έκλεισαν ήταν περισσότερες από αυτές που άνοιξαν, και συγκεκριμένα, το έτος έκλεισε με 28.291 ιδρύσεις και 35.135 διαγραφές επιχειρήσεων.

Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ολική αντιστροφή στον τομέα της νέας επιχειρηματικότητας και κυρίως αφορούν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (ατομικές ή προσωπικές εταιρείες).

Γράφημα

Ειδικοί της αγοράς και των επιχειρήσεων, με αναγνωρισμένη αξία και πολυετή εμπειρία, θεωρούν βέβαιο ότι αν δεν υπήρχε η απαγορευτική για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων φορολογία αλλά και ο αποκλεισμός των από το τραπεζικό σύστημα και το δανεισμό, τα μεγέθη των νέων επιχειρήσεων θα ήταν υπερ-πολλαπλάσια, με αυτνόητα ωφέλη στα επίπεδα της μείωσης της ανεργίας, αλλά και της αύξησης του ΑΕΠ της χώρας…