Με αφορμή μια αφίσα

Πολλοί αναγνώστες μας ενημερώνουν για την πρωτοβουλία υποψήφιας βουλευτού του νομού Ιωαννίνων να αναρτήσει διαφημιστικές αφίσες σε διάφορους δημόσιους χώρους της πόλης των Ιωαννίνων. Αρκετοί δε ρωτούν την άποψη μας σχετικά με το αν αυτό είναι νόμιμο. Αντί άλλης απάντησης ή κρίσης, αρκεί να διαβάσει ο οποιοσδήποτε το σχετικό εδάφιο του νόμου:

«Άρθρο 12 “Απαγορεύσεις για τους υποψήφιους βουλευτές κατά την προεκλογική περίοδο”

1. Κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται στους υποψήφιους βουλευτές:

α. Η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και σε κάθε
μορφής αυτοκινούμενα μέσα, αεροπανώ, πανώ, γιγαντοαφισών, αφισών, φωτογραφιών και κάθε
άλλου είδους υλικού προβολής, η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής
για την προσωπική τους προβολή, καθώς και η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή
συνθημάτων σε οποιονδήποτε εξωτερικό χώρο.

Οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι κοινοτήτων υποχρεούνται για την άμεση καθαίρεση των αεροπανώ και πανώ, την αποκόλληση των γιγαντοαφισών, αφισών, φωτογραφιών κ.λπ., την αποσυναρμολόγηση των πρόσκαιρων κατασκευών και τον καθαρισμό από χρωστικές ουσίες των εξωτερικών χώρων.

Παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική έγγραφη ενημέρωση από την Τοπική Επιτροπή ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων της παραγράφου 9 του άρθρου 21 του παρόντος νόμου, επισύρει την κύρωση της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του νόμου αυτού.»

[οι υπογραμμίσεις δικές μας για την ευκολία των αναγνωστών]

Η άποψη μας

Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι όχι μόνο η ενέργεια είναι παράνομη καθώς απαγορεύεται ρητά από το νόμο, αλλά είναι πιθανό να προκαλέσει και σοβαρά προβλήματα στην υποψήφια βουλευτή, με την ακύρωση της πιθανής έδρας που τυχόν θα κέρδιζε να είναι ένα από αυτά.

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο της πρόνοιας του νόμου είναι ότι υποχρεώνει τους Δημοτικούς Άρχοντες και προφανώς τις υπηρεσίες των Δήμων δι αυτών, να προβούν υποχρεωτικά σε «άμεση καθαίρεση» των διαφημιστικών υλικών, με πιθανή και την τέλεση αδικίματος από και από τη δική τους πλευρά αν δεν το πράξουν (παράβαση καθήκοντος).

Το μέγα ζήτημα βέβαια είναι ότι η εν λόγω υποψήφια, αν το έκανε η ίδια και όχι κάποιος βασιλικότερος του βασιλέως οπαδός, ή κάποιος …επικοινωνιολόγος της συμφοράς, δεν κατάλαβε προφανώς ότι αυτές οι ενέργειες όχι μόνο δεν επιδοκιμάζονται στην κάλπη, αλλά προκαλούν το αντίθετο ακριβώς αποτέλεσμα…

Όπως δηκτικά σχολίασε αναγνώστης μας σε μήνυμα του, «κάποιοι πέρσαν τις εκλογές για …θέατρο».

Epirus News